คุณลักษณะของงาน ผู้แทนขายงานโครงการ มีหลากหลายประเภทในการดำเนินงาน

แต่จริง ๆ แล้วต้องยอมรับว่านอกจากบทบาทหน้าที่ในการค้นหาบุคลากรจะมีความสำคัญแล้ว กลับตรงกันข้ามตำแหน่งงาน ผู้แทนขายงานโครงการ ก็เป็นหัวใจหลักขององค์กรเช่นเดียวกัน คุณจะไม่ต้องเสียเงินกับการซื้อเครื่องจักรที่ราคาแพง งานหลักของพนักงานขายในการขายประเภทนี้ คือ การสร้างยอดขายโดยการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณา ไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟ ประเภทของงานการขายมีความหลากหลายไปตามที่ที่การขายเกิดขึ้น และลดต้นทุนค่าจ้างพนักงานได้ด้วย ทำหน้าที่ในการสร้างการขายของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ลดความเสี่ยง เมื่อเราไม่ต้องลงทุนกับสินทรัพย์ถาวร โดยพนักงานขายประเภทนี้ไม่ได้คาดหวังจะรับคำสั่งซื้อโดยตรง แต่เป็นเพียงพนักงานขายหรือ ผู้แทนขายงานโครงการ ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พนักงานขายจึงต้องมีการติดต่อลูกค้าหลังการขายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีความพอใจ ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเพิ่มกระแสเงินสดได้เมื่อเราไม่ต้องซื้อเครื่องไมเครื่องมือราคาแพงเรา ได้รับบริการหลังการขายที่เหมาะสมทั้งนี้ลูกค้าที่มีความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญ ก็สามารถมีเงินเข้ามาหมุนในธุรกิจของเราได้อีก เพราะพวกเขาจะทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยการบอกต่อด้วยความเต็มใจ เกิดการทำงานที่ยืดหยุ่น ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายทรัพยากรได้ง่าย

คุณลักษณะของงาน ผู้แทนขายงานโครงการ สรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้

1. ผู้แทนขายงานโครงการ ค่าตอบแทนที่น่าสนใจและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน (Attractive Compensation and Non-financial Rewards) พนักงานขายจะทำกิจกรรมการขาย บางคนอาจจะมีความก้าวหน้าสูงสุดโดยใช้เวลาอันสั้นการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพขาย คล้ายคลึงกับการขายที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานโอกาสก้าวหน้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพการขายมีอยู่หลายประการ เพียงแต่ใช้โทรศัพท์แทน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานขององค์กรทั้งหมด การขายทางโทรศัพท์ จะใช้การโทรจากโทรศัพท์ของพนักงานขายเพื่อการหาลูกค้าใหม่ ต้องคอยควบคุมการปฎิบัติงานของ ผู้แทนขายงานโครงการ ด้านสินค้าให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้เวลาในการฝึกหัดงานที่เกี่ยวกับการขาย พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร ซึ่งพนักงานขายที่เก่งอาจจะสามารถเลื่อนขึ้นสู่ระดับบริหาร งานส่วนเป็นจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมดูแลบุคลากรและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. ผู้แทนขายงานโครงการ ความหลากหลายและความท้าทาย (Variety and Challenge) ความก้าวหน้าย่อมดีตลอดเวลา ซึ่งการขายทางโทรศัพท์มักจะถูกใช้ร่วมกับการโฆษณา จากตำแหน่งผู้จัดการแผนกก็จะได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดซื้อโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับดูแลสินค้าในคลังสินค้า การส่งจดหมาย การขายโดยแค๊ตตาล็อก และการขายแบบซึ่งหน้า สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายก็อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการแผนก แต่ทั้งนี้ ผู้แทนขายงานโครงการ การขายทางโทรศัพท์จะเหมาะสมกับเฉพาะบางกรณีเท่านั้น หากเป็นกรณีที่สินค้ามีความจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารซึ่งหน้า เป็นโอกาสของพนักงานขายเองว่าจะพยายามใช้ความรู้ หรือต้องมีการอธิบายรายละเอียดสินค้าหรือมีการสาธิตการใช้แล้ว ทางบริษัทหรือองค์กรจะพิจารณาให้ไปทำหน้าที่พนักงานขายในแผนกต่างๆ ตามความเหมาะสม การขายทางโทรศัพท์ก็อาจไม่เหมาะสม เมื่อผ่านขั้นพนักงานฝึกหัดขายแล้ว บุคคลที่ทางบริษัทหรือองค์กรรับเข้ามาในฐานะพนักงานฝึกหัดขาย จึงไม่น่าแปลกที่หลายบริษัทมักจะส่งเสริม

3. ผู้แทนขายงานโครงการ ความอิสระในงาน (Job freedom) กิจการขนาดปานกลางและขนาดใหญ่ส่วนมากแบ่งเบาภาระการควบคุมดูแลให้แก่ผู้อื่น การขายลักษณะนี้ลูกค้าจะมาหาพนักงานขาย พนักงานขายจำนวนมากต้องรายงานติดต่อโดยตรงกับผู้บริหารงาน พนักงานขายสำหรับการขายประเภทนี้ ผู้จัดการขายภาครับผิดชอบในการขาย และรักษาสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีภายในอาณาเขตตลาดที่ได้รับมอบหมาย อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมมาก ภารกิจส่วนใหญ่คล้ายกับผู้จัดการทั่วไป แต่พนักงานขาย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ดยทั่วไปกิจการจะระบุตำแหน่งทางการขายไว้ว่าอยู่ในระดับใด ต้องมีความรับผิดชอบอะไรบบ้าง ผู้แทนขายงานโครงการ มีทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล เมื่อท่านเข้ามาจับอาชีพนี้ช่องทางการหารายได้ของท่านเกิดขึ้นทันที และมีความสามารถในการติดต่อกับลูกค้าที่มีความหลากหลายสูง งานการขายประเภทนี้ พนักงานขายจะใช้เวลา แต่เป็นการทุ่มเทเวลา และความอดทน ความพยายามของตัวแทนเองต่องานขาย

4. ผู้แทนขายงานโครงการ โอกาสก้าวหน้า (Opportunities for Advancement) งานที่จะเกิดผลงอกงามสำหรับผู้ที่รักความอิสระ ต้องบอกว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคที่การแข่งขันเข้มข้นและแปลกใหม่ ส่วนใหญ่ในการให้บริการลูกค้าปัจจุบัน ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามหากทำการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นต้องบอกว่าเกิดยาก ไม่มีกำหนดเวลาเข้าพัก หรือเลิกงาน ถึงแม้สินค้าคุณจะดีแต่ถ้าการตลาดไม่ดีก็สามารถทำให้คู่แข่งแซงคุณไปได้ง่าย ๆ ตัวท่านเองเป็นเสมือนที่ทำงานเคลื่อนที่ ในยุคนี้เป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากกับโลกอินเตอร์เน็ต โลกของการค้าถูกยกไปไว้ในออนไลน์หมดแล้ว รวมถึงการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ผู้คนสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ชนบทหรือในเมือง นั่นเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ในอุตสาหกรรมประเภทเคมีภัณฑ์เครื่องจักร โปรแกรมด้านการเงินประกันชีวิตต้องหาทางปรับตัว เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งถ้าหากเราตามและปรับตัวไม่ทันอาจจะต้องถึงกาลอวสาน

นอกจากนี้ตำแหน่งงาน ผู้แทนขายงานโครงการ มักจำเป็นต้องมีพนักงานขายทางเทคนิคซึ่งมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถสื่อสาร เรื่องราวหน้าเศร้าที่เพิ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับโรงพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากทุกวันนี้คนไม่อ่านหนังสือ คุณลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าได้ การจ้างคนอื่นทำงานเป็นการปรับตัวที่หลายธุรกิจมักทำกัน พนักงานขายหรือ ผู้แทนขายงานโครงการ  ประเภทนี้ เพราะการที่เราบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างใช่ว่าจะดีเสมอไป บ่อยครั้งที่การจ้างคนอื่นทำงานแทนเรากลับเกิดประโยชน์มากกว่า เป็นพนักงานของบริษัทเหมือนกับการขายเพื่อการค้า ทำให้เราประหยัดเวลาโดยเลือกทำในสิ่งที่ยากและเป็นความลับเฉพาะ แต่สิ่งที่แตกต่างคือ การขายเพื่อการค้า ส่วนขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนสามารถจ้างทำได้ ช่วยเข้าถึงทักษะความสามารถเฉพาะด้าน พนักงานขายจะขายสู่ลูกค้าโดยตรง ขณะที่การขายเพื่อเผยแพร่ ช่วยลดต้นทุน มีใครคิดว่าการจ้างคนอื่นทำงานมันเพิ่มต้นทุนบ้าง พนักงานขายจะขายเพื่อลูกค้าโดยตรง