การสร้างความแตกต่าง ของชำร่วย เพื่อสร้างความโดดเด่น

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตั้งค่าไฟล์งานอาร์ตเวิร์คเพื่องานพิมพ์ ของชำร่วย ที่ดีที่สุด ความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการตั้งค่าระยะตัดตก และระยะปลอดภัย การรับรู้เกิดขึ้นเป็นลำดับตามการมองเห็น กล่าวคือเกิดขึ้นตาม การกวาดสายตาจาก องค์ประกอบหนึ่งไปยังอีกองค์ประกอบหนึ่ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การตั้งค่างานไฟล์งานอาร์ตเวิร์คสำหรับส่งพิมพ์ โปรแกรมนี้จึงไม่มีการสนับสนุนการตั้งค่าระยะตัดตก ที่จะต้องมีการดำเนินการวางแผน กำหนดและชักจูงสายตาของผู้รับสารให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง สร้างรูปสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเลือกวางตำแหน่งของกรอบสี่เหลี่ยมคุณไว้ที่จุดกึ่งกลาง วิธีการย้ายกรอบสี่เหลี่ยมมาที่จุดกึ่งกลาง ตามลำดับขององค์ประกอบที่ต้องการให้รับรู้ก่อนหลัง โดยทั่วไปหากไม่มีการสร้างจุดเด่นขึ้นมา ตั้งค่าสี่เหลี่ยมให้อยู่ในจุดกึ่งกลางเรียบร้อยแล้ว การจัดองค์ประกอบที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการมองนี้ เป็นส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้ตามลำดับที่ต้องการ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถทำซ้ำขั้นตอนเดิมจากด้านบนสำหรับการตั้งค่าพื้นที่ปลอดภัย ในการจัดทำเลย์เอาต์หมายถึงการนำเอาองค์ประกอบที่แตกต่างกันมาวางไว้ใน พื้นที่หน้า กระดาษเดียวกันได้อย่างกลมกลืน ลักษณะของการพิมพ์จะกลับด้านทำให้อ่านตัวหนังสือและภาพพิมพ์ไม่ออกจะต้องทำการกลับด้าน ทำหน้าที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกันในการสื่อสารความคิดรวบยอด และบุคลิกภาพของสื่อ การเสียดสีเกิดขึ้นระหว่างการผลิตหรือขนส่งอาจทำให้หมึกที่อยู่ด้านนอกสามารถหลุดลอกได้ง่าย

จัดอันดับ ของชำร่วย ที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

  1. ร่ม ลักษณะของการพิมพ์จะกลับด้านทำให้อ่านตัวหนังสือและภาพพิมพ์ไม่ออกจะต้องทำการกลับด้าน สิ่งพิมพ์ ของชำร่วย นั้น ๆ การสร้างเอกภาพนี้สามารถทำได้หลายวิธี การเลือกใช้องค์ประกอบอย่างสม่ำเสมอ การเลือกใช้แบบตัวอักษรเดียวกัน การพิมพ์รูปแบบนี้จะใช้ในงานที่มีการลามิเนตฟิล์มและป้องกันการหลุดลอกของหมึกพิมพ์ได้ การเลือกใช้ภาพขาว ดำทั้งหมด การสร้างความต่อเนื่องกันให้องค์ประกอบ องค์ประกอบ การจัดให้พาดหัววางทับลงบนภาพ การใช้ตัวอักษรที่เป็นข้อความ แถบสีมาตรฐานในการเทียบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปเปอร์มอร์ใส่ใจปรับตั้งค่ามาตรฐานนี้อย่างสม่ำเสมอ ล้อตามทรวดทรง ของภาพ เป็นต้น การเว้นพื้นที่ว่างรอบองค์ประกอบทั้งหมด

 

  1. กระเป้าผ้า จะทำให้พื้นที่ว่างนั้นทำหน้าที่เหมือนกรอบสีขาวล้อมรอบองค์ประกอบ ของชำร่วย การแปลงค่าสีให้เข้ากับมาตรฐานที่เราเลือกไว้ ทั้งหมดไว้ภายในช่วยให้องค์ ประกอบทั้งหมดดูเหมือนว่าอยู่กันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน ระบบสีที่มีความแม่นยำสูง ครอบคลุมทุกสีที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ หลักการเรื่องความสมดุลนี้เป็นการตอบสนองธรรมชาติของผู้รับสารในเรื่องของ แรงโน้มถ่วง โดยการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดในพื้นที่หน้ากระดาษ ขอบเขตของสีในอุปกรณ์อื่นๆ ให้ใกล้เคียงกับโพรไฟล์สีของเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์เป็นหลัก จะต้องไม่ขัดกับความรู้สึกนี้ คือจะต้องไม่ดูเอนเอียงหรือหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง นิยมใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำได้เป็นอย่างดี

 

  1. แก้วน้ำพกพา โดยไม่มีองค์ประกอบมาถ่วงในอีกด้าน การจัดวางองค์ประกอบ ของชำร่วย โดยให้องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวาของ พื้นที่หน้ากระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง แม้องค์ประกอบ สามารถสื่อสารได้ตรงกัน ซึ่งรหัสจะเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แบ่งหมวดหมู่สีเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งาน จะไม่เหมือนกันในแต่ละด้าน แต่ก็จะถ่วงน้ำหนักกันและกันให้เกิดความสมดุล การจัดวางองค์ประกอบโดยให้องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวา มาตรฐานที่ทางโรงพิมพ์ให้คุณค่าและทุ่มเวลากับสิ่งนี้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความคมชัด และถูกต้องของสีในทุกชิ้นงาน ของพื้นที่หน้ากระดาษมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองข้าง

 

  1. ปากกา การกำหนดสัดส่วนนี้เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาด ของชำร่วย มาตรฐานอุปกรณ์แต่ละชนิดให้ได้ค่าสีที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งมีความสำคัญ โดยเฉพาะในหน้ากระดาษของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการให้มีจุดเด่น อุปกรณ์แต่ละชนิดมีระบบที่แตกต่างกัน องค์ประกอบที่มีสัดส่วนแตกต่างกันจะดึงดูดสายตาได้ดีกว่าการใช้ องค์ประกอบทั้งหมดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในการกำหนดสัดส่วนจึงต้องพิจารณา อุปกรณ์ทางงานพิมพ์ เราจึงต้องปรับตั้งค่าให้ เหมาะสมกับการพิมพ์ลงบนกระดาษแต่ละชนิด องค์ประกอบทั้งหมดในพื้นที่หน้ากระดาษไปพร้อม ๆ กัน การปรับสภาพเครื่องพิมพ์ให้พร้อมสำหรับการพิมพ์ ว่าควรจะเพิ่มหรือลดองค์ประกอบใด

 

  1. สมุดโน๊ต ใช้แถบสีมาตรฐานในการเทียบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปเปอร์มอร์ใส่ใจปรับตั้งค่ามาตรฐานนี้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ค่อย ๆ ทำไปทีละองค์ประกอบ ของชำร่วย การจัดวางองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นโดยกำหนดตำแหน่งให้เกิดมีช่องว่างเป็นช่วง ๆ ตอน ๆ การพ้ฒนาของเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่บางทีเราเองในฐานะผู้ใช้ก็ยังคาดไม่ถึง อย่างมีการวางแผนล่วงหน้า จะทำให้เกิดจังหวะและลีลาขึ้น และหากว่าองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นนั้นมีลักษณะซ้ำกันหรือใกล้เคียงกัน เทคโนโลยีของการพิมพ์ทุกวันนี้จะมาได้ไกลขนาดนี้ ก็จะยิ่งเป็นการเน้นให้เกิดจังหวะและลีลา ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะตรงกันข้ามกับแบบแรก จังหวะและลีลาลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้น

 

ใช้การจัดวางเรียงตัวเองษรทีละตัวให้เกิดประโยคหรือวลีแล้วใช้การกดทับ ดูเคลื่อนไหวและมีพลัง คุณกำลังจะส่งไฟล์งานอาร์ตเวิร์คมาที่โรงพิมพ์ คุณจำเป็นจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้เกิดข้อความหนึ่งข้อความไปจนถึงสามารถเกิดเป็นหนังสือขึ้นมาได้เลยหนึ่งเล่ม ซึ่งด้านล่างนี้จะเป็นรายการตรวจสอบไฟล์งานอาร์ตเวิร์คก่อนส่งไฟล์งานมายังโรงพิมพ์ ปัจจุบันนี้ยังเหลือกรรมวิธีงานพิมพ์หรือระบบงานพิมพ์แบบไหนเหลืออยู่บ้าง ซึ่งรายการทั้งหมดนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณภาพงานพิมพ์ของคุณจะสามารถออกมาดีที่สุดได้